Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en yüksek YGS puan sıralamasına göre ilk 500 aday ve yedek liste ektedir. 1-500 numaralar arası adaylar 18-19 Haziran 2015 tarihlerinde belgelerini teslim edeceklerdir. Kontenjan dolmadığı taktirde 501. adaydan itibaren ilan edilerek evrak teslimine davet edilecektir (Bkz. 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Kılavuzu)


Yayınlanan kontrol listesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine başvuran ve belge teslim eden tüm adayların bilgilerini içermektedir. Kontrol listesi, yerleştirmelerin son hali değildir. Yerleştirmeler başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler çerçevesinde ilan edilecektir. İlan edilen kontrol listesinde YGS puanı 269,8242’nin altında kalan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tercih eden adayların, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tercihleri geçersizdir. Tüm adaylara duyurulur.
News
Announcements
© 2013  »  SAKARYA UNIVERSITY  »  Faculty of Computer and Information Sciences